آیلتس تک مهارت

در کلاسهای تک مهارت آیلتس این مرکز هر مهارت جداگانه تدریس می گردد . به این معنی است که هر استاد در تعداد جلسات مشخص به تدریس هر مهارت می پردازد . تعداد جلسات در هر دوره 12 جلسه می باشد به جز مهارت Listening که 10 جلسه می باشد . مدت زمان برگزاری هر جلسه 90 دقیقه می باشد . اگر دانش پژوه تک به تک در کلاسهای مهارت های آیلتس شرکت کند تقریباٌ در مدت 4 ماه می تواند هر چهار مهارت را در IELTS Course 1 به اتمام برساند اما اگر دانش پژوه در روزهای فرد و یا زوج ( 5 – 6/30 )  و ( 7 – 8/30 )  دو جلسه پشت سرهم در کلاسهای تک مهارت آیلتس شرکت کند تقریباٌ در مدت 2 ماه هر 4  مهارت آیلتس را تمام می کند .

شرکت در کلاس های تک مهارت آیلتس تأثیر زیادی در یادگیری و آشنایی با آزمون آیلتس دارد زیرا اساتید به طور انحصاری در مدت زمان مشخص روی هر مهارت کار می کنند . دانش پژوهان در IELTS Course 1 در کلاس های تک مهارت آیلتس شرکت کرده و سپس وارد IELTS Course 2   می شوند . در IELTS Course 1  تمام تکنیک ها ابتدا تدریس شده و سپس اساتید شروع به تست زنی و حل تمرین می کنند اما در  IELTS Course 2 اساتید به جهت تقویت سرعت ، دقت و تمرکز در این آزمون فقط به حل تست می پردازند .

بعد از اتمام دوره های آیلتس تک مهارت ، دانش پژوه می تواند در صورت شرکت در هر مهارت آیلتس ، در چهار آزمون آزمایشی آیلتس شرکت کند . این آزمون ها منطبق با آزمون اصلی آیلتس طبقه بندی شده اند تا دانش پژوهان به راحتی آمادگی شرکت در آزمون اصلی آیلتس را کسب کنند.  

برنامه کلاس های تک مهارت آیلتس هیراد به شرح زیر می باشد :                                                                                   

دوره آیلتس 1

( آموزش هر مهارت تک به تک )

Reading 1

12 جلسه

هر جلسه 90 دقیقه

Writing 1

12 جلسه

هر جلسه 90 دقیقه

Speaking 1

12 جلسه

هر جلسه 90 دقیقه

Listening 1

10 جلسه

هر جلسه 90 دقیقه

Vocabulary 1

12 جلسه

هر جلسه 90 دقیقه

 

دوره آیلتس 2

( فقط نکته و تست ) تدریس چهار مهارت هم زمان

Reading 2

5 جلسه

هر جلسه 90 دقیقه

Writing 2

5 جلسه

هر جلسه 90 دقیقه

Speaking 2

5 جلسه

هر جلسه 90 دقیقه

Listening 2

5 جلسه

هر جلسه 90 دقیقه

Vocabulary 2

12 جلسه

( کلاس مجزا )

 

در دوره آیلتس 1 اساتید هم به آموزش تکنیک های آیلتس و هم به حل تمرین و تست می پردازند اما در دوره آیلتس 2 اساتید فقط به حل تمرین و نکته و تست می پردازند تا دانش پژوهان بتوانند بعد از شرکت در دوره آیلتس 2 با اطمینان به امتیاز بالای 7 دست یابند .

دوره IELTS Course 2 ، 20 جلسه می باشد.

فرایند تدریس در دوره های آیلتس تک مهارت به صورت زیر می باشد :

 

مهارت Writing IELTS

10391

در این دوره 12 جلسه ای اساتید ابتدا به تدریس چگونگی سازماندهی اطلاعات در یک مقاله 4 یا 5 پاراگرافی پرداخته و سپس به تدریس سیلابس های دیگر آموزش writing آیلتس پرداخته می شود. در این دوره کوتاه مدت ، هم مهارت writing آیلتس آموزش داده می شود و هم جمله سازی و گرامر دانش پژوهان محترم تقویت می گردد از طرفی دیگر جملات و عبارات پرکاربرد رسمی طبق سیلابس آموزشی تدریس می گردد تا دانش پژوهان در writing در جایگاه مناسب استفاده کنند و در هر دوره ، 5 مقاله برای هر دانش پژوه تصحیح می گردد و غلط های مشترک موجود در هر writing برای دانش پژوهان توضیح داده می شوند . لازم به ذکر است که در این دوره آموزشی روی ایده پردازی دانش پژوهان کار می شود تا بتوانند موضوعات writing  را خوب توسعه دهند . روند تدریس بسیار کاربردی خواهد بود . 

مهارت Speaking IELTS

در این دوره 12 جلسه ای ، اساتید روی هر 3 بخش Speaking آیلتس کار می کنند . در ابتدا به دانش پژوهان تدریس می گردد چگونه اطلاعات را سازماندهی کنند . روی تلفظ در کلاس Speaking شدیداٌ کار می شود . اساتید با اطمینان روی تمامی موضوعات پرکاربرد و جدید Speaking  آیلتس کار می کنند . روی ایده پردازی دانش پژوهان در این مهارت کار می شود زیرا بعضی از دانش پژوهان نمی توانند موضوعات را به ویژه در بخش 3 آیلتس توسعه دهند . به گونه ای با دانش پژوهان کار  می شود که روی موضوعات اصلی Speaking آیلتس تسلط پیدا کرده و روان و رسمی صحبت کنند . حروف ربط مناسب در این مهارت تدریس می شوند زیرا با استفاده از حروف ربط دانش پژوهان می توانند خیلی با انسجام جملات را به یکدیگر متصل کنند . 

 

مهارت Reading IELTS

در این دوره کوتاه مدت 12 جلسه ای ، ابتدا تکنیک های مربوط به هر نوع سوال تدریس می شوند . زیرا روش برخورد با هر نوع سوال در این مهارت متفاوت است . لغت ها و عبارات پرکاربرد در Reading آکادمیک و جنرال در کلاس توسط اساتید تدریس می شوند . به دانش پژوهان در این دوره روش های برخورد با سوالات Reading کاملاٌ تدریس می شود . دانش پژوهان باید با مهارت های Reading آیلتس کاملاٌ آشنا شوند . تقویت دامنه لغات در مهارت Reading از اهمیت زیادی برخوردار است . در این دوره همه نکات فوق تدریس می گردد و دانش پژوهان با موضوعاتی که در مهارت Reading آیلتس پرکاربرد هستند ، آشنا می شوند . در این دوره اساتید از متن های ساده تر شروع کرده و تکنیک های این مهارت را تدریس می کنند و سپس به حل تمارین سخت تر و بسیار استاندارد می پردازند . 

 

مهارت Listening IELTS

در این دوره کوتاه مدت 10 جلسه ابتدا اساتید تکنیک ها ی پرکاربرد در مهارت Listening را آموزش داده و شروع به حل تمرین و تست زنی می کنند . ابتدا بخش به بخش جلو می روند و بعد از آشنایی کامل دانش پژوهان با مهارت های لازم Listening از تمرین بخش بخش به تمرین 40 سوالی می پردازند تا ذهن دانش پژوهان در امتحان اصلی Listening آیلتس خسته نشوند و ذهنشان این فشار را تحمل کند . در این دوره لغات و عبارات پرکاربرد و پر تکرار در متنهای Listening آیلتس کاملاٌ تدریس می شوند . دانش پژوهان با لهجه های مرسوم در مهارت Listening آیلتس کاملاٌ آشنا می شوند . نوع برخورد با سوالات این مهارت کمی متفاوت است و دانش پژوهان باید با تمرین مداوم روی سوالات این مهارت تسلط پیدا کنند . به دانش پژوهان آموزش داده می شود که چگونه پا به پای سوالات پیش روند و سوالی را از دست ندهند . در این دوره تمام جزئیات مهارت Listening تدریس می شود شرکت در این دوره به همه دانش پژوهان توصیه می گردد . Listening  آیلتس یک تجربه است .

ثبت نام در هر مهارت آیلتس با یک آزمون آزمایشی آیلتس رایگان همراه است. بنابراین اگر دانش پژوه در چهار مهارت ثبت نام کند ، می تواند در چهار آزمون آزمایشی آیلتس به صورت رایگان شرکت کند که برنامه زمان بندی آزمون های آزمایشی این مرکز در منوی آزمون آزمایشی ارائه شده است.